Seniorkontroll

Seniorkontroll

Seniorkontroll är en utmärkt förebyggande åtgärd där man i ett tidigt skede kan upptäcka åldersrelaterade problem.

Man ser om lever- och njurvärdet är normala. Veterinären lyssnar på hjärta och lungor samt känner igenom lymfknutor och rörligheten i ben/leder. Tandhälsan är viktigast när djuret blir äldre och vissa raser har ett större problem än andra. Genom att vidta åtgärder i tid har man stor möjlighet för hundar att bibehålla god munhälsa även när den blir äldre. Här får man också hjälp med vikten och kanske även lite råd inför framtida utfodring.

I Vetpris "fiktiva fall ingår besiktning av hunden, blodprov med analys.

Tänk på att just ditt djur kan ha ett annat förlopp än "Vetpris fiktiva fall", prisbilden kan alltså skilja sig kraftigt mellan individer. Prata alltid med din klinik för information om just ditt djurs unika fall.


De priser som anges här är baserade på fiktiva fall. Vetpris garanterar inte att detta pris gäller för dig och ditt djur. Tänk på att just ditt djur kan ha ett annat förlopp än Vetpris fiktiva fall och att prisbilden kan skilja sig kraftigt mellan Vetpris fiktiva fall och vad som gäller för dig. Prata alltid med din klinik om vad som gäller för just ditt djurs unika fall.

Förklaringsguide

KARTAN

Veterinärvårdsklinik som saknar pris för behandling
Veterinärvårdsklinik som har pris för behandling
Rehabklinik som saknar pris för behandling
Rehabklinik som har pris för behandling
Klinik som är öppen (gröna pricken). Stängd klinik saknar prick.
Klinik som har tid nu (mörkrosa randen)
Klinik som har bland de lägre priserna i landet (rosa bakgrunden)
Vald klinik på kartan (mörk-rosa bakgrunden)

LISTAN

VALUTA

Vissa priser i listan är konverterade från en annan valuta, växlingskursen uppdateras dagligen.