Självrisk-kalkylatorn

Om du har en djurförsäkring har du valt en fast och en rörlig självrisk. Självriskerna är den summa som du betalar vid ett veterinärbesök, resterande belopp är den del som ditt försäkringsbolag ersätter. Genom att använda självrisk-kalkylatorn kan du enkelt räkna ut din preliminära kostnad.

I första rutan fyller ni i beräknat pris på behandling, det vill säga totalkostnaden.

Din självriskperiod kan vara olika lång beroende på vilket försäkringsbolag du har. Självriskperioden startar vid det första behandlingstillfället hos veterinären. Du betalar då en fast självrisk och en rörlig självrisk samt de kostnader som inte ersätts av försäkringen. Du betalar bara den fasta självrisken en gång inom självriskperioden, även om du besöker veterinären flera gånger inom perioden för olika skador. Den rörliga självrisken betalar du vid varje besök.

I rutan med fast självrisk fyller man i den fasta avgiften enligt avtal. I det fall man redan passerat sin självrisk pga tidigare besök, alt inte har en fast självrisk, skriver man 0kr.

Rörlig självrisk är den rörliga procent som du valt på din försäkring. På ditt avtal framgår det om hur stor din rörliga del är. Skriv in din rörliga procent - ex 25%.

När du är klar beräknar kalkylatorn ut din preliminära kostnad. Tänk på att noga läsa ditt försäkringsvillkor. Det kan finnas behandlingar som inte ersätts av din försäkring.

Beräkna din kostnad
Behandlingens pris
kr
Fast självrisk
kr
Rörlig självrisk
%
Din preliminära kostnad