Vetpris klargör

Publicerat 2024-02-04 av Vetpris

Förtydligande om vårt engagemang för en balanserad veterinärvård.

I en värld där informationen flödar fritt står Vetpris stadigt i sitt engagemang för att göra livet enklare för djurägare och att främja en sund konkurrens inom veterinärvården.

Vårt mål har alltid varit att demokratisera tillgången till information om djurrelaterade tjänster, så att varje djurägare kan fatta välgrundade beslut baserade på både pris och kvalitet.

Nyligen har det framkommit missuppfattningar och ogrundade anklagelser om vår agenda, särskilt i sociala medier och specifikt inom en grupp på FB. Vi ser detta som en möjlighet att återigen bekräfta vårt syfte och vår metod.

Vetpris är grundat av bolagets vd Olivia Schell, uppfödare av hundar och hästar och med ett stort engagemang för att förbättra livet för både köpare av djur, uppfödarkollegor och veterinärer. I styrelsen för Vetpris finns även Terese Holmquist, som är fristående juristkonsult med operativ bakgrund inom både sak- och livförsäkring. Vi tjänar inte pengar på Vetpris och tar inte heller ut någon lön från bolaget. Intäkterna i bolaget kommer idag från försäljning av produkter, vilket återinvesteras för att IT-plattformen ska kunna vidareutvecklas. De som är aktiva med administrationen av bolaget är uppfödare av hund och djurvårdare med erfarenhet av administration och inköp, som erhåller en symbolisk ersättning som tack för hjälpen.

Idén med Vetpris bygger på transparens och samarbete. Till skillnad från vad som felaktigt påståtts, strävar Vetpris inte efter att gynna en särskild målgrupp, utan arbetar till förmån för alla parter: djurägare, veterinärer, försäkringsbolag och andra branschaktörer. För att det ska vara möjligt att skapa värde för alla, så behöver vi också involvera alla parter i arbetet. Vi för därför dialog med alla intressenter i hela ekosystemet som kretsar kring att vara djurägare.

Vårt engagemang för transparens och konkurrens är en grundläggande princip för hur vi bidrar till branschens hälsa och utveckling. Genom att erbjuda en plattform där priser och tjänster kan jämföras öppet, uppmuntrar vi till en mer informerad och balanserad marknad.

Vi förstår betydelsen av att undvika polarisering och värderar istället samverkan och dialog. Därför inbjuder vi alla parter, inklusive de som kan ha missförstått vår roll eller syfte, att delta i konstruktiva samtal. Vetpris är och förblir en oberoende aktör som står fast vid sitt uppdrag att göra veterinärvården mer tillgänglig och förståelig.

I ljuset av de senaste diskussionerna vill vi också påminna om att vår information regelbundet granskas av veterinärer för att säkerställa dess riktighet och relevans. Vårt arbete med projekt som "Flexibel jour" speglar vårt åtagande att tänka innovativt och samarbetsvilligt för att lösa branschens utmaningar.

Vi uppskattar varje bidrag från djurägare och kliniker som hjälper oss att hålla vår information aktuell.

Vi välkomnar alla att besöka vår sida, delta i vårt arbete och tillsammans med oss göra en positiv skillnad i arbetet framåt för att göra livet med djur enklare.

Varmt välkomna,

Teamet på Vetpris