Vi behöver alla varandra

Publicerat 2023-04-28 av Terese Homquist

Jag antar att jag inte är den enda som har följt polariseringen som sker i sociala medier, gällande prissättningen av veterinärvård, kostnaderna för djurförsäkring samt ökande priser för att köpa, äga och föda upp sällskapsdjur.

Ända sedan debatten tog fart har jag personligen känt att det funnits ganska klen vilja att faktiskt vilja lösa problemen. Man skyller på varandra; det är riskkapitalister som förstört prissättningen av djursjukvården, oseriösa uppfödare som avlar på sjuka djur, köpare som köper smuggelhundar och försäkringsbolag som bara vill sko sig på hela karusellen.

Jag tror inte det behöver vara så. Jag tror vi alla faktiskt kan leva i god symbios med varandra om vi bara försöker.

  • Tack vare riskkapitalisterna har djursjukvården kunnat utvecklas till vad den är idag. Man har investerat i teknik som innebär att det som förut var komplicerat och riskfyllt kan idag utföras relativt enkelt och med god precision.
  • Tack vare uppfödare som förstår värdet av att importera nytt blod och diversifiera sina risker har vi en uppsjö av raser som fyller alla funktioner som dagens köpare kan önska sig – utan att de behöver vända sig till vare sig hippa modeblandningar eller smuggelhundar.
  • Tack vare kloka köpare som gör genomtänkta val kan uppfödare få fortsätta med sin hobby och tillsammans bidra till att förvalta raser och deras egenskaper och förmågor.
  • Tack vare djurförsäkringsbolagen kan både uppfödare och valpköpare känna ekonomisk trygghet om något oväntat inträffar som kräver kostsam veterinärvård.

Men alla involverade behöver tänka steget längre för att vi ska kunna jobba bort polariseringen på riktigt.

Köpare: Sätt ribban redan när du köper din hund. Vad kommer du vara beredd att göra? Är det rimligt att utsätta djuret för vad som helst, för att du ska kunna få den tillbaka till vilket pris som helst, vid en skada eller sjukdom? Tänk igenom detta innan du skaffar dig ett djur.

Uppfödare: Var beredd på att ställa upp för dina köpare och guida dem redan innan något inträffar. Vad är rimligt och rationellt? Vad kan du stå upp för juridiskt, etiskt och moraliskt? Hjälp köparna att förstå vad som kan hanteras med egenvård, vad som behöver kollas upp och vad som är akut på riktigt.

Veterinärer: Våga föreslå avlivning som ett alternativ om det är ett alternativ. Våga vara rationell även om det är emotionellt dränerande. Jag lovar att jag som uppfödare, och fler med mig, står bakom den typen av förslag. Ta hjälp och stöd av varandra, och/eller samtalsstöd via Veterinärförbundets gruppförsäkringar om ni har dem.

Försäkringsbolag: Fortsätt vara empatiska medmänniskor med förståelse för den som har ett sjukt eller skadat djur. Man tänker inte alltid rationellt när djuret är sjukt eller skadat. Man förstår inte alltid konsekvensen av vad man gör eller fattar beslut om. Skapa villkor som är enkla att förstå och som driver ett sunt beteende ur djurskyddshänseende. Reglera skadorna enligt villkoren. Alla har rätt till RÄTT ersättning.

Alla: förstå att det är en riktig människa med känslor som du har att göra med. Vår gemensamma nämnare är djuret, men vi behöver tillsammans ha respekt för varandra som personer, de val vi gör och de olika drivkrafter som ligger bakom valen. Ha ödmjukhet för att andra kan ha andra åsikter än du själv har.

Tillsammans kan vi göra varandras tillvaro så mycket bättre, och inte minst, driva en sund utveckling av både vad det innebär att äga, föda upp och vårda våra djur!