Att köra utomlands med häst

Publicerat 2023-08-17 av Patrick Reinthal

Vi får hjälp att reda ut vad som krävs när du ska åka utomlands med din häst.

På bilden sträcker Henni ut i full galopp över fälten strax utanför Madrid. Att lasta in hästen i sin hästtransport eller hästlastbil och bege sig utomlands har tidigare varit ganska enkelt, i alla fall som privatperson. Men sedan 2020 råder en ny EU-förordning, nr 2020/688, om förflyttning av djur, som komplicerar resan en aning.

Även om syftet är gott – att se till att djur mår bra när de transporteras och att förhindra eller försvåra spridning av sjukdomar – så kan reglerna upplevas som krångliga och byråkratiska.

Om man inte har koll på vilka regler som gäller så riskerar man att fastna i andra länders gräns- eller djurskyddskontroller. Hästar har inte alltid tålamod att vänta vid en kontroll och kan bli stressade när de inte får gå ut. Skaderisken på både häst och fordon ökar också och om man har hyrt ett fordon för att transportera sin häst kan förseningen innebära att man får betala hyra för extra dygn.

Jag ska här sammanställa de saker du behöver kontrollera INNAN du bestämmer dig för att transportera en häst till eller från utlandet.

1) Stallet/anläggningen där hästen kommer från (avreseorten) och dit den ska (bestämmelseorten) måste vara registrerade. I Sverige anmäls detta på jordbruksverket.se/anmaladjurhallning. Detta gäller om en häst ska vistas i ett stall/anläggning i mer än 30 dagar.

Kontrollera detta med det utländska stallet och be om deras Anläggnings-ID. Ska du exportera en häst för gott kan de behöva ditt svenska Anläggnings-ID.

Om hästen inte ska vara borta mer än 30 dagar behöver inte anläggningen vara registrerad, men det är ändå smidigare vid en gräns- eller vägkontroll att kunna visa upp den informationen.

2) Hästen som ska transporteras måste vara registrerad på anläggningen varifrån den ska transporteras.

För en svenskregistrerad häst gör detta också på jordbruksverket.se/anmaladjurhallning och det finns motsvarande myndigheter i andra EU- och EES-länder.

När hästen kommer fram ska den avregistreras från det gamla stallet (Anläggnings-ID:t) och registreras in på det nya stallet. Detta gäller om du köper, säljer, tar eller lånar ut en häst på foder eller på annat sätt avser att hålla hästen på en adress mer än 30 dagar.

3) Din häst ska ha ett fysiskt hästpass för att få lov att flyttas, och hästen ska vara chipmärkt. Detta gäller även vid transporter inom Sverige, men vid gränsövergångar och flygande besiktningar (t.ex. vid tävlingar/träningar) i andra EU- och EES-länder är man hårdare med detta.

Om hästen har ett pass från ett annat EU-land ska den tilläggsregistreras i Sverige. På motsvarande sätt ska en svensk häst tilläggsregistreras i utlandet om du exporterar den.

4) Om du transporterar hästen inom en ekonomisk verksamhet ska man både ha transportörtillstånd och vara registrerad som transportör hos Jordbruksverket.

Exempel på ekonomisk verksamhet kan vara ridskola (även ideell sådan), turridning, avel, hästhandlare, tränare, tävling med pengar i prispotten (oavsett om du tjänar pengar på din hästhållning eller inte). Det är du själv som måste bevisa att du INTE transporterar hästen inom ramen för ekonomisk verksamhet. Du kan ansöka om transportörtillstånd både för långa resor (mer än 8 timmar) och för korta resor (mindre än 8 timmar).

För att få transportörtillstånd för långa resor krävs att du registrerar in registreringsnumret på det/de fordon som kommer att användas. I sådana fall måste fordonet/fordonen vara granskade av Länsstyrelsen för långa transporter. Om du hyr ett fordon, kontrollera med uthyraren om fordonet är godkänt för långa transporter och be i så fall om ett kopia på det intyget – det underlättar i gränskontrollerna och vid en eventuell flygande besiktning.

5) Om du inte tranporterar hästen inom ekonomisk verksamhet behöver du bara registrera in dig som transportör.

6) Du måste ha ett ”Hälsointyg” eller ”Utlåtande om hälsotillstånd” utfärdat av en officiell veterinär max 48 timmar innan du lastar hästen. Dessa intyg gäller mellan alla EU-länder, Norge, Andorra och Färöarna. Med ”officiell veterinär” menas en veterinär som har förordnande från Jordbruksverket eller en motsvarande utländsk myndighet, att utfärda hälsotillstånd. Det går alltså inte att använda vilken veterinär som helst.

Hälsointyget registreras sedan i det EU-gemensamma elektroniska systemet TRACES och gäller bara för EN transport. Det går alltså inte att stanna till någonstans på vägen (mer än nattvila), då krävs ett nytt hälsointyg. Om du hämtar en häst någonstans som har rest med en annan transportör, och du ska fortsätta resan i ditt eget fordon ska det finnas en uppgift i TRACES om den ursprungliga avreseorten och den slutliga bestämmelseorten. Tänk också på att om hästen på detta sätt färdas mer än 8 timmar totalt så behöver även din transport/hästlastbil vara godkänd för transport mer än 8 timmar, även om du så bara ska köra en liten bit, och du behöver transportörtillstånd för detta också.

För en utlandsvistelse där hästen stallas in under en tid för att sedan återvända (t.ex. vid träning/tävling/betäckning) så krävs alltså totalt TVÅ intyg (undantag se nedan). Kontrollera därför med ditt utländska stall att det finns en officiell veterinär tillgänglig inom 48 timmar från det att du beräknar att lasta hästen för återresan.

Undantag vid tävling:

Du behöver varken ”Hälsointyg” eller ”Utlåtande om hälsotillstånd” om hästen är registrerad i Sverige, Norge, Finland eller Danmark, och den ska tävla i trav, galopp, dressyr, hoppning, fälttävlan, körning, distansritt, islandshästtävling eller western. Vid kontroll ska du kunna visa upp en startlista eller liknande med ditt och hästens namn, som visar att du är anmäld till en sådan tävling, och du ska vid återresan kunna visa upp ett tävlingsintyg (även om hästen av någon anledning inte startar) att hästen har vistats på tävlingsplatsen. Detta gäller om du startar resan tidigast 5 dagar innan tävlingens start, och reser tillbaka senast 5 dagar efter sista tävlingsdagen.

7) Du behöver ”Kompetensbevis för Djurtransporter”, om din transport varar mer än 8 timmar eller om syftet med transporten i en förlängning är ekonomisk vinst. Det är du som måste bevisa att din transport INTE kräver kompetensbevis (dvs omvänd bevisbörda). Exempel på ekonomisk vinst är t.ex. tävling med pengar i prispotten, träning (där hästen avses kunna prestera bättre i framtiden på tävling eller i ekonomisk verksamhet), avel, premiering, etc.

Det räcker alltså inte att du på just denna resan kommer att gå back på ditt hästägande, utan det är syftet med resan som avgör om du behöver kompetensbevis eller inte. Om du är osäker på om du behöver ett kompetensbevis eller inte, så rekommenderar jag dig att gå och ta det!

8) Du behöver kunna visa upp en färdplan. Den ska vara rimlig och ta hänsyn till vad du gör om något oförutsett händer på vägen. Om du hyr ditt hästtransportfordon så vill även uthyraren veta vilken väg och vart du ska ta vägen.

9) Du ska föra journal över transporten. Det innebär att du ska notera när (datum+klockslag) du lämnar och anländer till olika adresser längs med vägen, aktuell temperatur och när (datum+klockslag) du ger hästen mat och vatten. Journalen bör föras på engelska. En mall för en sådan journal finns att ladda ner från Jordbruksverkets hemsida.

10) Om du kör ett fordon som du själv inte äger så behöver du ett intyg från fordonets ägare att du får föra fordonet utanför Sveriges gränser. Om fordonet hyrs av en uthyrare eller ägs av en arbetsgivare (t.ex. tjänstebil) så ber du om ett intyg därifrån. Om fordonet leasas har du fått en del av registreringsbeviset som visar att du är leasingtagaren. Ta i så fall med dig det.

Om du kopplar på ett släp, tänk på att dragbil och släp är två olika fordon som kan ha olika ägare.

11) Behöver du ett grönt kort, s.k. Trafikförsäkringsbevis, för motorfordonet?

I det här sammanhanget betyder ett Grönt kort att det finns ett försäkringsbolag som intygar att det finns en gällande trafikförsäkring på motorfordonet, även utomlands. Trafikförsäkringen täcker skador om du råkar köra på någons egendom eller orsaka personskador till följd av trafik med fordonet.

Normalt sett behövs inget grönt kort om man reser inom Västeuropa eftersom polis eller tull kan kontrollera digitalt att det finns en gällande trafikförsäkring för bilen. Men det skadar inte att ha med det, med namn på samtliga personer som kommer att köra bilen.

Det gröna kortet beställs från ditt försäkringsbolag. Var ute i god tid eftersom det kan ta tid att få hem ett sådant. Beställ också en blå-gul skadeanmälningsblankett om du inte redan har en – det är ett krav att ha i bilen i vissa länder. Den har samma fält på alla språk, så det spelar ingen roll vems blankett du fyller i vid en olycka.

Trafikförsäkring heter ”Third party liability insurance” på engelska.

12) Kontrollera att ditt körkort är giltigt i alla länder som du kommer att vistas i. Normalt sett räcker din B-behörighet för upp till totalvikten 3500 kg på hela ditt ekipage. Men i vissa länder kanske du bara får dra 750 kg efter bilen, därefter kanske det krävs BE-behörighet. Så t.ex. ett lättare 1300-släp efter din personbil kanske gör att du gör dig skyldig till olovlig körning och du hindras från att köra en enda meter till.

13) Ska du köra någon annans häst mot betalning? Tänk på att du i så fall behöver trafiktillstånd från Transportstyrelsen för att få bedriva yrkesmässig godstrafik. Med yrkesmässig menas att det räcker att du tar betalt för transporten, inte att du ska ha körningarna som ditt levebröd. Den som anlitar dig gör sig också skyldig till ett brott, det s.k. beställaransvaret, om du inte har ett trafiktillstånd. Så fort du tar betalt för transporten krävs också transportörtillstånd och kompetensbevis för djurtransporter, oavsett hur långt du ska köra.

14) Många av reglerna ovan gäller inte om en häst ska transporteras akut till veterinär. Men det gäller verkligen att den är akut sjuk, dvs en namngiven och kontaktbar veterinär ska ha beordrat omedelbar transport till klinik.

Läs gärna igenom Jordbruksverkets regler för transport av hästar innan du reser:

https://jordbruksverket.se/dju...

Du kan också ringa Jordbruksverkets kundtjänst och beskriva hur och i vilket syfte du ska transportera din häst utomlands. Kundtjänst har tel 0771-223 223

Lycka till med din transport!

Patrick Reinthal

Horsecab