Våra mål & visioner

Vi vill förändra ett beteende.

Vår vision?

Vår vision är att uppnå transparens inom djurvård med målet inställt på minskat antalet konflikter mellan djurvårdspersonal, djurägare och uppfödare.

Många motsättningar uppstår pga. en förväntan som inte infriats.

Kommunikation är viktigt men kan vara svår när man är i en stressad och pressad situation.

Vetpris ger kunden en chans att förstå tillgång och prissättning vilket möjliggör ett aktivt val. Vi är övertygade om att en ökad transparens är vägen fram till ett minskat antal konflikter och ett positivare klimat.

Vilka är vi?

Grundare till Vetpris är Olivia Schell som jobbat med djuruppfödning i många år. Teamet består av djurägare och uppfödare. Vi jobbar nära alla professioner som berör Vetpris plattform. Vetpris är till för alla er som har djur eller arbetar med djur. Vi är fristående och samverkar med många aktörer

Feedback

Om du som kund hittar information på vår sida som inte stämmer, maila oss på info@vetpris.se
Det går även bra att kontakta Olivia på 0708-473537

Samarbete med SLU

SLU genomför just nu (under åren 2022-2024 i första hand) ett forskningsprojekt för att kartlägga och analysera kostnader för djurägarna inom djursjukvården, främst för smådjur men även för häst och andra djurslag. Detta delprojekt sker i samarbete med Vetpris. Delprojektets syfte är att sammanställa och belysa vad veterinärvården kostar djurägarna idag och vad den kostat tidigare under åren. Tanken är att ju mer information vi har tillgång till- desto bättre kan samhället och djurägarna anpassa sig till kostnadsläget. SLU kommer inte att tillgång till eller hantera några personuppgifter inom detta delprojekt. Ansvarig forskare vid SLU är Agneta Egenvall (agneta.egenvall@slu.se).

Samverkan

Vill du samverka med Vetpris? Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte. Maila info@vetpris.se