Dräktighetstest för hund

Världens första dräktighetstest för hund. Testa enkelt hemma.

Bellylabs ett dräktighetstest för hund för hemmabruk. Testet har 96% säkerhet från och med 28:de dygnet, och ger svar på 10-15 minuter.

Bellylabs dräktighetstest är avsett för att avgöra om en tik är dräktig samt för att skilja skendräktighet från faktisk dräktighet. Testet mäter hormonet relaxin, som förekommer vid dräktighet . Hormonet relaxin är en tillförlitlig biologisk markör för att avgöra om en hund är dräktig.

Testet görs genom att man tar en droppe blod från insidan på tikens överläpp med bifogad lansett. Blodet samlas med en provsvabb, placeras i ett buffertrör och lösningen droppas sedan i testkasetten. Efter 15 minuter får du svar.

Packa upp test-kitets alla delar och säkerställ att alla komponenterna har rumstemperatur. För att underlätta testprocessen, förbered genom att trycka ner buffertröret på avsedd plats på förpackningen och öppna locket ta även fram en timer.

1. Tryck ned säkerhetsfliken för att aktivera lansetten.
2. Lyft tikens överläpp och pressa samtidigt lansetten horisontellt mot hundens innerläpp och tryck på utlösarknappen.
3. När du ser en hel droppe blod tar du provsvabben och samlar in provet med svabben tills den är helt röd och inte längre kan suga upp mer blod.
4. Placera provsvabben i buffertrörets vätska ställ in timer på 1 minut, snurra svabben i vätska 3-5 varv för att provet ska lossna/blodet.
5. Bryt av svabben mot rörets sida vid den för-perforerade brytpunkten och stäng försiktigt locket.
6. Efter 1 minut vänder du buffertröret upp och ned och öppnar det mindre locket.
7. Vänd buffertröret upprätt igen håll det vertikalt och droppa 2 droppar av provet i hålet för provet i testkasetten.
8. Låt testet ligga ostört på ett bord eller en plan yta och ställ timern på 15 minuter.

10 st Bellylabs
10 st Bellylabs
av Bellylabs
Endast tillgänglig för återförsäljare
10 st Dräktighetstest för hund

Världens första dräktighetstest för hund. Testa enkelt hemma och få svaret på 10-15 minuter. Testet har 96% säkerhet och är enkelt att använda.

Om man som uppfödare önskar beställa, går det bra att maila oss på info@vpproducts.se

100 st Bellylabs
av Bellylabs
Endast tillgänglig för återförsäljare
100 st Dräktighetstest för hund

Världens första dräktighetstest för hund. Testa enkelt hemma och få svaret på 10-15 minuter. Testet har 96% säkerhet och är enkelt att använda.

Om man som uppfödare önskar beställa, går det bra att maila oss på info@vpproducts.se

Vill du bli återförsäljare av våra produkter eller har andra frågor?
Maila oss på info@vpproducts.se
Betalningar för privata produkter i denna shop hanteras av