Livet med djur kan vara enkelt

Hos oss hittar du veterinärvårdspriser, öppettider och rätt klinik för dina behov. Få exempel på hur mycket ditt djurs behandling kan kosta. Priser visas för fiktiva fall som bygger på information insamlad från kliniker och djurägare. Vår plattform är byggd på gemenskap och transparens mellan djurägare och kliniker. Allt för att göra livet med djur enklare.

Använd våra hjälpverktyg

Beräkna dina försäkringskostnader och självrisk. Självrisk-kalkylatorn underlättar för dig att se de riktiga kostnaderna.
Beräkna din självrisk
SLU genomför just nu ett forskningsprojekt om veterinärvårdspriser. Vi samlar in och analyserar kostnader för veterinärvård.
Var med och bidra
Vetpris öppnar nu möjligheten för att kunna hålla koll på dina djur genom enkel tillgänglig info och historik.
Lägg till djur

Vetpris samverkar med

Svedea
Slu
Dina
Sveland